Aboutus

ประเพณีปั่นดอยอ่างขาง

ในทุกช่วงต้นปี มกราคมและกุมภาพันธ์ ดอยอ่างขางจะเต็มไปด้วยดอกซากุระและพญาเสือโคร่งที่บานสะพรั่ง นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางที่นักปั่นไม่ควรพลาด ด้วยระยะทางที่ไม่มากไม่น้อย ประมาณ 25km แต่มีความชันไม่เป็นสองรองใคร จุดที่ชันที่สุดคือ 34% มีเนินพับและทิวทัศน์ที่สวยงามตลอดเส้นทาง Tourism Thailand Cycling Club ร่วมกับ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมประเพณีปั่นจักรยานนี้ เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น วิถีชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในอำเภอฝางและพื้นที่ใกล้เคียง กิจกรรมปั่นจักรยานนี้ เน้นความปลอดภัย ความสนุก และการมีส่วนรวมของชุมชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบ Responsible Tourism ให้ผู้มาเยือนตระหนักถึงคุณค่าของชุมชนชาวไทยภูเขา วัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ และรักษาสิ่งแวดล้อม

ดอยอ่างขาง

ตั้งอยู่บนทิวเขาแดนลาว ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,400 เมตร และมียอดดอยสูงถึง 1,928 เมตร เป็นที่ตั้งของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2512 ตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่า “ให้เขาช่วยตัวเอง” เปลี่ยนพื้นที่จากไร่ฝิ่นมาเป็นแปลงเกษตรเมืองหนาวที่สร้างรายได้ดีกว่าเก่าก่อน สภาพอากาศเย็น อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 16.9 องศาเซลเซียส มีชาวไทยภูเขาเผ่าจีนยูนาน ไทยใหญ่ มูเซอดำ และปะหล่อง อาศัยอยู่ประมาณ 600 ครัวเรือนใน 6 หมู่บ้าน ดอยอ่างขางมีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจมากมายเช่น สถานนีเกษตรหลวงอ่างขาง สวนบอนไซ จุดชมวิวกิ่วลม หมู่บ้านขอบดัง และ หมู่บ้านนอแล

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์

อยู่เลยจากจุดชมวิวม่อนสนไปประมาณ 5km ที่โครงการหลวงดอยอ่างขาง เดิมทีชื่อโรงเรียนบ้านคุ้ม หนึ่งในสองโรงเรียนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงตั้งขึ้นมาที่ดอยอ่างขาง ต่อมาเปลี่ยนเป็นโรงเรียนเทพศิรินทร์ ๙ เมื่อปี 2551 นักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวเขา ปัจจุบันมีประมาณ 200 คน เป็นเด็กที่มีความจงรักภักดี มีความมุ่งมั่นในการศึกษาอย่างมาก พวกเขาไม่ใช่แค่เรียนเพื่อต่อมหาวิทยาลัย แต่เรียนไปเพื่อนำความรู้ทำงานด้านเกษตรและอื่นๆ บนดอยอ่างขาง นักเรียนชาวเขามีความคิดสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรมอย่างมาก คิดเป็น วิเคราะห์เป็น มีความเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา พร้อมจะถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างต่อเนื่อง

Tourism Thailand Cycling Club

คลับจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มีบทบาทในการสร้างแพลตฟอร์ม ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว เพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต คลับฯ มีพันธมิตรเป็นคลับเฮ้าส์ทั่วไทย และมีสมาชิกเป็นทีมและชมรมจักรยาน และบุคคลทั่วไปที่ชื่นชอบการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมชมเว็บไซด์คลับฯ ได้ที่ www.tourismthailand.cc สมัครเป็นสมาชิกฟรีได้ที่ Line Official: Torism Thailand CC

 

รายชื่อสมาชิกคลับฯ

ชมรมจักรยานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ชมรมจักรยานการเคหะ ชมรมจักรยาน CAT Telecom ชมรมจักรยานธนาคารกรุงไทย ชมรมจักรยานไปรษณีย์ไทย ชมรมจักรยานการไฟฟ้านครหลวง ชมรมจักรยายการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ชมรมจักรยานการประปานครหลวง ชมรมจักรยานวิทยุการบิน ชมรมจักรยานสมาคมศิษย์เก่าจตุรมิตร ชมรมจักรยานสาธิตประทุมวัน ชมรมจักรยานบางจาก ชมรมจักรยาน ปตท ชมรมจักรยานการบินไทย ชมรมจักรยานเอสซีจี ทีมสิงห์ ซึคาเมน ห้าห้า ทีมเลนโซ่ ทีม PNS ทีมปั่นกัน ทีมซอยตันแบงค์คอก ทีมจักรยานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทีมจักรยานจังหวัดระยอง ทีมจักรยานไดเนมิค ทีมจักรยานคอนเซ็บสปีด ทีมจักรยานสมาคมศิษย์เก่าวิศวะมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทีมจักรยานโตรี่แคมป์ ทีมจักรยานแม่กิมไล้ ทีมจักรยานเวโลเฮ้ด ทีมจักรยานไบค์ไดเรคเตอร์ ทีมจักรยานโอรีโอเทรนนิ่ง และอีกหลายทีมจากทั่วไทย

Singha Tsukemen 55 Cycling Club

ทีมจักรยาน สิงห์ ซึคาเมน ห้าห้า เป็นทีมจักรยานมาแชลประจำจังหวัดเชียงใหม่ ของ Tourism Thailand Cycling Club เป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกงานประเพณีปั่นดอยอ่างขาง Ang Khang KOM Challenge ร่วมจัดกับ Tourism Thailand Cycling Club โดยรับหน้าที่บริหารจัดการงาน และเป็นมาแชลในการจัดงานครั้งนี้ เรามักเรียกชื่อทีมสั้นๆว่า 55 ซึ่งใช้เป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัว ทีมประกอบไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่มีความรักในการปั่นจักรยาน โดยเฉพาะการปั่นท่องเที่ยว และมีจิตอาสาช่วยพัฒนาชุมชนอ่างขางให้เข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น