Home

02-02-2020

อ่างขาง เคโอเอ็ม ชาเลนจ์
ประเพณีงานปั่นดอยอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

2 กุมภาพันธ์ 2020 อ่างขาง KOM Challenge

KOM เคโอเอ็ม หรือ กอม (King of the Mountain) ที่แปลว่า "เจ้าแห่งภูเขา" ประเพณีปั่นดอยอ่างขาง เน้นความปลอดภัย ความสนุก และการมีส่วนรวมของชุมชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบ Responsible Tourism ให้ผู้มาเยือนตระหนักถึงคุณค่าของชุมชนชาวไทยภูเขา วัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ และรักษาสิ่งแวดล้อม

อ่างขาง เคโอเอ็ม ชาเลนจ์ 2020

Ang Khang KOM Challenge 2020 ระยะทาง 25km ความชันสูงสุด 34%

เปิดรับสมัคร
29-09-2019

สมัครได้ง่ายๆทางไลน์ เพียงแค่แอ๊ดไลน์ Tourism Thailand Cycling Club (ปุ่มเขียว ADD FRIEND) แล้วรอรับสัญญาณเปิดรับสมัครเข้าร่วมงานจากทางไลน์